Publicaties

By , 11 september 2012 14:28

Boek 5

comments Comments Off on Boek 5
By , 8 december 2010 09:03

 

 

Boek 3

comments Comments Off on Boek 3
By , 24 september 2010 14:38

 Deze Basiswoordenlijst Arabisch bestaat uit een Arabisch-Nederlands en een Nederlands-Arabisch deel van ieder om en nabij de zevenduizend woorden. Alle woorden van de cursus Arabisch voor beginners zijn erin te vinden, maar ook veel andere begrippen. Zo zijn er ruim dertienhonderd Arabische werkwoorden opgenomen. Ook hedendaagse Nederlandse woorden als internetcafé, pinnen, kredietcrisis en huurtoeslag worden gegeven, net als termen uit het Engels, zoals updaten, deadline en waterproof. Achter in het boek staan tabellen met werkwoordsvervoegingen.

De woordenlijst is in de eerste plaats een handig naslagwerk voor Nederlandstaligen die Arabisch willen lezen en daarom zijn alle Arabische woorden gevocaliseerd. Maar het boek is ook geschikt voor Arabischtaligen die Nederlands leren.

Samen met de twee delen van Arabisch voor beginners vormt deze woordenlijst een eigentijds en volledig cursuspakket voor het Arabisch, dat ook geschikt is voor zelfstudie.

 

Basiswoordenlijst Arabisch

Boek 2

comments Comments Off on Boek 2
By , 24 september 2010 14:25

Arabisch voor beginners  deel 2

Arabisch voor beginners deel 2 bouwt voort op de kennis uit deel 1. Omdat vormleer en grammatica in het Arabisch zo belangrijk zijn, worden die in dit deel verder uitgediept. Het boek bestaat uit twaalf lessen die elk worden afgesloten met een gevarieerd oefengedeelte met veel aandacht voor de spreek- en schrijfvaardigheid. Door de ruime vormgeving en grote letters zijn de teksten zeer goed leesbaar.

Arabisch voor beginners deel 2 kan gebruikt worden door studenten en cursisten van diverse niveaus en met verschillende achtergronden. Waar nodig zijn nieuwe woorden voorzien van vocalisatietekens. Alle Arabische teksten en dialogen kunnen worden beluisterd via de bijgeleverde audio-cd

 Bij dit boek hoort een lijst met aanvullingen. (zie : www.coutinho.nl)

 

 

boek 4

comments Comments Off on boek 4
By , 24 september 2010 14:04

Deze nieuwe basiscursus Marokkaans-Arabisch is speciaal geschreven voor beginners die zich snel de eerste beginselen van de spreektaal eigen willen maken. Er wordt inzicht in de grammatica gegeven zodat je de spreektaal leert begrijpen en kunt toepassen. Luisteren en spreken staan centraal in deze conversatiecursus. Je voorstellen, ergens op bezoek gaan, een praatje maken, boodschappen doen op de Zondagsmarkt en de weg vragen als je op reis bent. In het boek komen daarnaast achtergronden van de taal en enige culturele aspectenaan bod, en bij iedere les een relevante woordenlijst. Op de bijbehorende audio-cd staan naast alle dialogen ook voorbeeldzinnen uit het boek om goed te kunnen oefenen met de voor Nederlanders, maar ook voor hen die een Marokkaanse achtergrond hebben maar geen Marokkaans-Arabisch spreken,vreemde klanken en structuren. Na deze cursus  heb je een woordenschat opgebouwd die je weet om te zetten in een aardige conversatie waarmee je je prima kunt redden op vakantie in Marokko en heb je inzicht gekregen in de structuur van de taal.

Bij deze cursus hoort een sleutel van de oefeningen, deze is gratis te downloaden van de website van uitgeverij Coutinho: www.coutinho.nl