Arabisch alfabet (uitspraak)

By , 4 september 2010 12:45

Enkele feiten over het Arabische alfabet ©

 • Het Arabische alfabet kent 28 letters. Met deze letters worden de medeklinkers en lange klinkers aangegeven, korte klinkers worden niet geschreven (wel bestaan er klinkertekens en hulptekens om respectievelijk korte klinkers of andere bijzonderheden aan te geven).
 • Het Arabisch wordt van rechts naar links geschreven, kent geen hoofdletters en woorden worden nooit afgebroken aan het einde van een regel.
 • Alle Arabische letters hebben naar gelang hun positie binnen een woord vier verschillende schrijfvormen. Een beginvorm, een middenvorm, een eindvorm en een losse vorm.
 • Het Arabisch is een gebonden schrift.

ب ت ث                  ج ح خ  س ش                      ص ض ط ظ          ع غ

ببب تتت ثثث     ججج ححح  خخخ سسس ششش        صصص ضضض    ططط ظظظ     ععع غغغ

Enkele kenmerken van het Arabisch

 • Woordvorming is gebaseerd op een wortel- of basispatroon. Dat wil zeggen dat woorden in de regel bestaan uit drie medeklinkers die een basisbetekenis weergeven.
 • Het Arabisch is een modelsysteem. Het model schrijft voor welke voor-, in- en achtervoegsels, verdubbelingen en klinkerveranderingen nodig zijn om een bepaald woord te vormen.
 • Het Arabisch kent verbuigingen en naamvallen.
 • Woorden beginnen in het Arabisch nooit met twee of meer medeklinkers en nooit met een klinker.

ــأ ــاً ـلإ ال ال لا لأ  لإ فُفَفٍ قُقَقٌ كَكِكُ لَلُلِ مُمّمِ نَنُنّ ــة هُهِهَ ــوْــؤ يُيَي ئِئْئ

Klinkertekens en hulptekens bij onderstaande woorden

 • Korte a: een fatHa, een schuin streepje boven een letter.
 • Korte u: een Damma, een teken dat lijkt op een komma boven een letter.
 • Korte i: een kasra, een schuin streepje onder een letter.
 • Sukoen: een stilteteken, een open rondje boven een letter.
 • Shadda: een verdubbelingsteken, een kleine /w/ boven een letter.
 • De uitgang -un van de 1e naamval; een dubbele Damma aan het einde van een woord zonder lidwoord bij losse woorden in een woordenlijst of als onbepaald onderwerp in een zin.
 • De vrouwelijke uitgang ta-marboeTa:
 • ة.

HET ARABISCHE ALFABET

Uitspraak van de Arabische woorden 1-14                             Uitspraak van de Arabische woorden 15-28

Transcriptie

Voorbeeld

Letter

Transcriptie

Voorbeeld

1

ا،أَ،أُ،إ

ā, ‘a, ‘u, ‘i

أَنا – ik

15

ض

ضِرْسٌ – kies

2

ب

b

بابٌ – deur

16

ط

طِفْلٌ – kind

3

ت

t

تاجٌ – kroon

17

ظ

ظُهْرٌ – middag

4

ث

t

ثَلْجٌ – sneeuw

18

ع

ع

عَيْنٌ – oog

5

ج

j

جَمَلٌ -kameel

19

غ

ġ

غَرْبٌ – westen

6

ح

حُبٌّ – liefde

20

ف

f

فارِسٌ – ruiter

7

خ

kh/x

خَبَرٌ – bericht

21

ق

q

قَلْبٌ – hart

8

د

d

دُبٌّ – beer

22

ك

k

كَلْبٌ – hond

9

ذ

d

ذَهَبٌ – goud

23

ل

l

لَيْلٌ – nacht

10

ر

r

رَأْسٌ – hoofd

24

م

m

مَدِينَةٌ – stad

11

ز

z

زَيْتونٌ – olijf

25

ن

n

نَوْمٌ – slaap

12

س

s

سُوقٌ – markt

26

ه

h

هُوَ – hij

13

ش

š

شَمْسٌ – zon

27

و

w/ū

وَلَدٌ – jongen

14

ص

صَديقٌ -vriend

28

ي/ى

y, ī / ā

يَدٌ – hand

Comments are closed