De Arabische taal

By , 13 december 2021 13:34

De Arabische Taal
Arabisch wordt gesproken in een groot gebied dat zich uitstrekt van Marokko tot Irak. Een gebied dat bevolkt wordt door zo’n 300 miljoen mensen en dat uit 21 verschillende landen bestaat. De officiële taal in al deze landen is het Modern Standaardarabisch (MSA). Niemand spreekt echter het MSA van huis uit. Het is een taal die op school wordt geleerd, waarin geschreven en gelezen wordt en waarin, bijvoorbeeld op televisie, het nieuws wordt voorgelezen en die bij officiële gelegenheden gebruikt wordt als voertaal. Naast het MSA kent elk land of elke regio zijn eigen plaatselijke variant van het Arabisch, het zogeheten dialect. Dialecten kunnen aanzienlijk verschillen van het MSA, zij worden vrijwel nooit geschreven noch op school onderwezen. Het is de spreektaal in de dagelijkse omgang.

Ongeacht of u nu beroepsmatig iets van het MSA als schrijf- en leestaal wilt afweten, zelf de Koran wilt kunnen lezen of een Arabisch dialect wilt leren spreken, een partner met een Arabischtalige achtergrond heeft, of geïnteresseerd bent in het Midden-Oosten en/of Noord-Afrika; er kunnen veel redenen zijn om met een taaltraining MSA-, EGYPTISCH of MAROKKAANS ARABISCH van start te gaan.

  • Taaltrainingen en cursussen vinden plaats in de vorm van kleine groepslessen of  privé-lessen.
  • Alle trainingen en cursussen kennen meerdere vervolgjaren.
  • Bij de dialectcursussen wordt bij alle jaren ook enige aandacht besteed aan de geschiedenis en de cultuur van het desbetreffende land.
  • Bij de cursussen Modern Standaardarabisch worden na het 3e  jaar de cursussen Romanlezen en Media-Arabisch aangeboden (zie voor beschrijvingen de betreffende cursussen).

De lessen worden door een ervaren Nederlandse docent gegeven (doceerde onder andere aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksuniversiteit Leiden en is thans verbonden aan de Volksuniversiteit Amsterdam).

Zie het actuele lesrooster.

Comments are closed